MYSLÍME NA PŘÍRODU, POJĎTE S NÁMI - PODCAST

Rašelina, jako surovina se stává čím dál více probíraným tématem. 960x451.jpgTato su​​​​​​​rovina je velmi cenná pro svou schopnost udržovat vodu v krajině.

Na rašeliništích a obecně v mokřadních biotopech je nejrozmanitější život na světě. Několik staletí se těžila pro svou výhřevnost na topení, v současnosti se těží hlavně pro výrobu substrátu. I přes všechny rekultivace vytěžených ploch, se rašelina špatně obnovuje. Jsme si dobře vědomi cennosti tohoto přírodního bohatství, a proto ho chceme zachovat i pro další generace. V budoucnu bude rašelina stále více nedostupnější a dražší surovinou. Využívání jiných obnovitelných zdrojů bude proto nutností.

V našich podmínkách se na základě desetiletí trvajících výzkumů ve spolupráci s univerzitami jeví jako nejvhodnější dřevní vlákno a kvalitní výběrové komposty z ověřených a chemicky neznečištěných zdrojů. Jelikož si je firma Rašelina Soběslav dobře vědoma jedinečnosti rašeliny, rozhodla se, že od podzimní sezóny 2023 bude ve všech hobby substrátech a zeminách nahrazovat část rašeliny nejen komposty, ale i dřevním vláknem organicky stabilizovaným dusíkem.

Toto dřevní vlákno zvyšuje v substrátech vzdušnou kapacitu, tedy snižuje přemokření a sléhavost substrátů. Navíc snižuje objemovou hmotnost. Důležité je i zachování cenové dostupnosti substrátů pro naše zákazníky.

"Naše hobby substráty a zeminy budou i nadále obsahovat část rašeliny jak tmavé, tak bílé, ale zároveň budou doplněny o dřevní vlákno, komposty a další příměsi, vše v optimálním složení, aby se docílilo efektivního pěstování konkrétních rostlinných druhů. Pozitivní přístup k přírodě je pro nás důležitý, pojďte do toho s námi" říká Ing. Petra Máslová Dvořáková, vedoucí marketingu.

PODCAST ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=QmMFRxA07RA&t=1s

 

Provozna: Fišer, Jičín, Přeštice, Prosenice, Soběslav

Platí od: 21.11.2023

Fotogalerie